Prosjektering og Dokumentasjon

Enten du ønsker å designe og konstruere de riktige elektriske løsningene, eller få det installert, kan Avitron ingeniørtjenester hjelpe deg med å oppnå de ønskede resultatene. Vi tilbyr et bredt spekter av elektrotekniske tjenester til rimelige priser. Våre løsninger optimaliserer og integrerer alle komponentene i et elektrisk anlegg, og sørger for at løsningene er tilpasset forretningsmålene dine.

Ingeniørtjenestene hos Avitron er designet for å gjøreinstallasjon og dokumentasjonen din effektiv, pålitelige, trygg og til enhver tid oppdatert. Vi støttes av et team som benytter seg av avansert utstyr og designverktøy for å møte alle grensesnittkrav. Våre skreddersydde elektrotekniske tjenester vil hjelpe deg med en optimal design og ikke minstmed å utføre en sikkert og smart løsning til en fornuftig pris.

Elektrotekniske løsninger vi tilbyr

Hos Avitron har vi investert i toppmoderne programvare, dette inkluderer CAD, MicroStation, AutoCAD, ProDesign, SmartDraw, etc. Våre ingeniører overholder alle internasjonale standarder.Værtprosjektgjennomgår en streng kvalitetskontroll for å forsikre oss at at den høyeste kvaliteten på tjenesteneoverleveres til kunden. Noen av de mange elektrotekniske løsningene vi tilbyr inkluderer –

Elektrisk design og layouttjenester

Når du planlegger det elektriske anlegget ditt, er det viktig å bekrefte nøyaktigheten, ellers vil fundamentet være feil.Dette vil føre flere problemer i fremtiden. Hvis du outsourcer designtjenesten til oss, kan du dra nytte av ekspertisen i vårt erfarne team for å imøtekomme dine behov og for å motta riktig design. Våre elektro design- og layouttjenester tilfredstiller alle krav innen lav-, middels- og høyspenningsanlegg.

Elektriske instrumenteringstjenester

Våre industrielle instrumenteringstjenester gjennomgår strenge kvalitets- og belastningskontroller og er anerkjent for sin presisjon og nøyaktighet. Outsourcing av elektriske instrumenteringstjenester kan virke som en skremmende oppgave for flere organisasjoner, men et nytt tredjepartsperspektiv på dine krav/problemer kan forenkle gjennomføringen og kvaliten av prosjektene.

Kontrollsystemingeniørtjenester

Vi har den nødvendige kompetansen og elektroteknisk infrastruktur for å gi kundene en effektiv og nøyaktigutført ingeniørtjeneste for kontrollsystem. Vi bruker kun det nyeste innen beregning og tegningsprogramvare. Vi leverer kun tjenester av beste kvalitet til våre kunder.

Designtjenester for elektrisk jordingsanlegg

Vi hjelper deg med å unngå sikkerhetsfarer ved å designe et robust elektrisk jordingssystem for ditt anlegg, det så være bedrift eller hjem. Snakk med oss og få et gratis overslag i dag, så begynner vi å styrke sikkerheten i ditt anlegg med en god og sikker design for elektrisk jordingsanlegg.

Overvåkingstjenester for strømkvalitet

Vi hjelper deg med å beskytte det elektriske systemet ditt ved å tilby et robust overvåkingssystem for strømkvalitet i anlegget ditt. Ingeniørene våre vil vurdere sårbare punkt og gi innsikt som vil hjelpe deg med å optimalisere og sikre driftsforhold i det elektriske anlegget.

Designtjenester for solcellepaneler

Hvis du har bestemt deg for å utnytte kraften til solen og bruke solcellepaneler til å generere strøm til anlegget ditt, trenger du en godt gjennomtentenkt solcellepaneldesign. Alegget må tilpasses krav til optimalisering og sikkerhet. Vi tilbyr et omfattende utvalg av solcellepaneldesigntjenester til et mangfoldig klientell. Vi vil jobbe tett med deg for å etterkomme dine krav behov.Vi vil deretter komme opp med en skreddersydd løsning som tar hensyn til alle faktorene som spiller inn for å få et optimalisert og trygt anlegg.

Tjenester for elektrisk skjemategning

Teamet vårt består av noen av de mest erfarne og dyktige elektroingeniørene som enkelt kan imøtekomme alle dine krav og behov innen arbeidstegninger og dokumentasjon.

Elektriske tegningstjenester

Vi tilbyr strømog belysningsplaner. Alle våre elektriske tegningstjenester er skreddersydd for å passe dine belysning og strømbehov. Med våre tjenester kan du redusere feil og også spare energi. Dette vil redusere kostnader og forbedre effektiviteten.

Elektro -tegningstjenester

Som en godt etablert leverandør av elektrotekniske tjenester tilbyr vi både 2D og 3D elektro tegninger, inkludert kolisjonstegninger som er koordinert mot andre faggrupper. Dette inkludererventilasjon, rør, sprinkler arkitekturmed mer. Våre CAD-designere kan lage feltoppsett, strømdistribusjon tilpasset små og store anlegg.

Støttetjenester for elektrisk utstyr

Installasjon, kalibrering og bruk av ulike elektriske utstyr innebærer årvåkenhet.Hvis du trenger støttetjenester for installasjon eller drift av dette, kan du kontakte oss.

Lokaliseringstjenester for feltinstrumenter

Vi tilbyr riktig plassering, planer, diagrammer, etc., for å kunne utføre det beste designet og sikkerhet for feltinstrumentering. Teamet vårt studerer kravet metodisk og designer senere de riktige løsningene for å gi deg de beste resultatene.

Strømdistribusjonstjenester

Våre ingeniører har kunskapog dataverktøy til å beregne den strømfordelingen du trenger i anlegget ditt. Ved å velge oss til å utføre beregninger ogdesign vil det sikre en forbedret distribusjons-effektivitet.

Våre elektrotekniske tjenester

Mange av designløsningene innen elektro er underdimensjonert eller overdrevne. Mange år med erfaring har lært oss at dårlig utført design av installasjonene øker risiko for driftstans, økt energibruk som gir øktedriftskostnader. Svært ofte utgjør dette en HMS risiko. Derfor, hos Avitron, kan vi ta oss av all design og dokumentasjons for hovedentreprenører, arkitekter og utviklere. Vi sørger for at våre løsninger hjelper dem til å gjennomføre anlegget på en god og trygg måte. Det meste av designarbeidet vårt utføres eksternt av dyktige ingeniørerhos våre samabeidspartnere. Allevåre samarbeidspartnere blir kvalitetsiket gjevnlig for utførelse, HMS og prisnivå. Dette garanterer oss en fornøyd kunde som får utført arbeidet med en god kvalitet og til en meget god pris

Hvorfor velge Avitron sine løsninger for elektrotekniske tjenester?

Avitron er vanligvis førstevalget til ledende outsourcingleverandører som ønsker å outsource elektriske designtjenester. Her er de viktigste årsakene til at våre kunder foretrekker oss fremfor konkurrentene –
  • Rimelige elektrotekniske tjenester
Vi tilbyr lavest mulige priser i bransjen, som er basert på prosjektets kompleksitet, dyktighet og ekspertise på ressurser, etc.
  • ISMS-kompatible ingeniørløsninger
Vi har blitt akkreditert med den prestisjetunge ISO/IEC 27001:2013-sertifiseringen. Derfor følger våre prosesser, ansatte og systemer ISMS-normene, og du kan forvente 100 % sikkerhetsoverholdelse fra oss.
  • Service av høy kvalitet
Vårt elektroingeniørteam gjennomgår streng opplæring for å møte kundenes forventninger. Med erfaring fra å jobbe med tusenvis av ingeniørrelaterte prosjekter, kan vi sikre det høyeste kvalitetsnivået.
  • Stordriftsfordeler
Ønsker du å øke etterspørselen eller redusere leveringen, kan du alltid kontakte oss. Med riktig sett med verktøy, system, programvare og ekspertise kan vi skreddersy tjenesten til dine behov.
  • Fleksibilitet
Som en del av vår forpliktelse til å levere elektrotekniske løsninger som tilfredsstiller kundene, kan vi tilby våre tjenester som hovedentreprenør eller underleverandør. Vi kan øke eller trappe ned teamet vårt basert på dine behov, på kort varsel.
  • Åpenhet
Avitron tilbyr en helt gjennomsiktig arbeidsmetode. Vi opprettholder det høyeste nivået av standarder og sikrer at beslutningen din om å sette ut tjenester for elektroteknisk design til oss var den beste.
  • Overholdelse av industristandarder
Våre elektrotekniske konsulenttjenester sikrer fullstendig overholdelse av industristandarder. Avitron overholder ulike internasjonale standarder som DIN, IEC, ANSI, IEEE, ISO, CENELAC og kundespesifikke standarder.
  • Bekvemmelighet
Vi justerer vårt arbeid og timeplan basert på hver enkelt kundes behov og krav. Våre tidligere dokumenter er også et vitnesbyrd om vår oppmerksomhet på detaljer og sikkerhetsprosedyrer vi følger.
  • Støtte døgnet rundt
Ved å velge oss som din elektrotekniske tjenesteleverandør, kan du ha 24-timers tilgang til elektroingeniører med stor ekspertise på området.
  • Raskere Time-to-market
Vi gjennomfører regelmessige møter med feltpersonalet vårt for å sikre at de er i samsvar med alle gjeldende industristandarder. Med effektive, høykvalitets og tidsriktige ingeniørløsninger sikrer vi derfor raskere time-to-market.

Sett ut dine elektrotekniske tjenester til Avitron

ATTESTER

Vi har brukt Avitron til å tilby tjenester som konkurrentene våre ikke kan begynne å tilby. Det har gitt oss et avgjørende forsprang i markedet.

 

Kunder setter alltid pris på god service, og hos Avitrongår vi alltid en ekstra mil for å få et smil på ansiktet til kundene våre.

Outsourcing av elektriske designløsninger er ikke lenger en «siste utvei» for organisasjoner; faktisk er det i ferd med å bli en av de mest foretrukne måtene å jobbe på i den elektriske industrien. Hvis du ser etter elektrotekniske tjenester som garanterer kvalitet og sikrer perfeksjon, kan du prøve å sette ut elektrotekniske designtjenester til Avitron. Vi garanterer at du vil sette pris på avgjørelsen din!